Total Visits

Views
Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk3411
Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg11743
Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv1422
Voksenpedagogikk og opplæring i arbeidslivet1404
Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk1154
Når ord blir vanskelige: hvordan kan yrkesfaglærere skape gode læringssituasjoner?1135
Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge1127
”Pandemisk paranoia?” En analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser999
Førti år i forskningens tjeneste945
Å møte og ivareta elever som viser problematferd - om lærerens rolle og ansvar942