Total Visits

Views
1973578
Referansebudsjettet 20203201
1931850
Ungdata 2019. Nasjonale resultater1643
Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv. Analyser av statlige dokumenter 2007–2017 og Ungdata 2015–20171550
2011494
1781487
Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år.1454
1961211
2021204