Total Visits

Views
Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk3425
Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg11765
Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv1422
Voksenpedagogikk og opplæring i arbeidslivet1413
Når ord blir vanskelige: hvordan kan yrkesfaglærere skape gode læringssituasjoner?1154
Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk1154
Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge1130
”Pandemisk paranoia?” En analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser1039
Førti år i forskningens tjeneste982
Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser? Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding960