Total Visits

Views
Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk3385
Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg11725
Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv1425
Voksenpedagogikk og opplæring i arbeidslivet1385
Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk1157
Når ord blir vanskelige: hvordan kan yrkesfaglærere skape gode læringssituasjoner?1136
Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge1126
”Pandemisk paranoia?” En analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser975
Å møte og ivareta elever som viser problematferd - om lærerens rolle og ansvar935
Mastergradshåndboken : sammenhenger mellom form, innhold, vurdering931