Total Visits

Views
Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk3553
Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg11829
Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv1471
Voksenpedagogikk og opplæring i arbeidslivet1467
Når ord blir vanskelige: hvordan kan yrkesfaglærere skape gode læringssituasjoner?1189
Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk1188
Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge1170
”Pandemisk paranoia?” En analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser1084
Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv. Analyser av statlige dokumenter 2007–2017 og Ungdata 2015–20171031
Førti år i forskningens tjeneste1022