Total Visits

Views
Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk3361
Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg11694
Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv1413
Voksenpedagogikk og opplæring i arbeidslivet1374
Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk1153
Når ord blir vanskelige: hvordan kan yrkesfaglærere skape gode læringssituasjoner?1129
Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge1119
”Pandemisk paranoia?” En analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser964
Å møte og ivareta elever som viser problematferd - om lærerens rolle og ansvar932
Mastergradshåndboken : sammenhenger mellom form, innhold, vurdering926