Total Visits

Views
Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk3526
Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg11802
Voksenpedagogikk og opplæring i arbeidslivet1444
Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv1438
Når ord blir vanskelige: hvordan kan yrkesfaglærere skape gode læringssituasjoner?1168
Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk1167
Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge1146
”Pandemisk paranoia?” En analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser1054
Førti år i forskningens tjeneste998
Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser? Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding995