Now showing items 1-20 of 1481

  • Godtgjøring til folkevalgte i fylkeskommunene 

   Harvold, Kjell (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
   Utgiftene til politisk virksomhet i fylkeskommunene har økt mye de siste årene. En analyse av godtgjøringsreglement før og etter valget i 2019, viste imidlertid ikke en økning i godtgjøring til de øverste folkevalgte, ...
  • Forbruk og det grønne skiftet 

   Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Torjussen, Hanne (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2018)
   Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementets som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforsknings ...
  • Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling 

   Nordahl, Berit; Føreland, Jan Willy; Ruud, Marit Ekne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2020-01)
   Denne rapporten ser på mulighetene for å få til et samarbeid mellom eksisterende grunneierne i slike områder. Rapporten analyserer åtte konkrete grunneiersamarbeider. På grunnlag av disse beskrives prosessen fram til ...
  • Yrkesdeltakelse og arbeidsoppgaver - Rapport om hva tidligere studenter ved yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag arbeider med etter studiene, avgangskullet 2019 

   Spetalen, Halvor (2020-01)
   I begynnelsen av desember 2019 ble alumniundersøkelsen repetert for å oppdatere oversikten over hva studentene fra yrkesfaglærerutdanningen (YFL) i restaurant- og matfag (RM) arbeider med etter at utdanningen er gjennomført.
  • Report: Generation, Inheritance, and Wealth 

   Grøtting, Maja W. (NOVA, Oslomet, 2019)
   This report concerns the relationship between generation, inheritance, and wealth. The report starts with a detailed literature review of the empirical findings of the relationship between generation, inheritance, and ...
  • Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena 

   Staver, Anne Balke; Liodden, Tone M.; Johnsen, Solveig B.; Leirvik, Mariann Stærkebye (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-12)
   I denne rapporten utredes hvorvidt norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning bør tilbys ved universiteter og høyskoler istedenfor i kommunene. Rapporten gir en oversikt over dagens tilbud i ...
  • Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet 

   Haug, Are Vegard; Tolgensbakk, Ida (NOVA, Oslomet, 2019)
   I denne rapporten diskuteres udekkede humanitære behov i Norge. Mennesker som på en eller annen måte faller mellom de tilbudene som gis av velferdsstaten på den ene siden, eller frivilligheten på den andre. Studien ble ...
  • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

   Slettemeås, Dag (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   This report aims to map smart/connected home products in Norwegian households. The data stems from a representative survey conducted among Norwegian consumers in May 2019. The study is part of the SIFO-led research project ...
  • En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne 

   Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   Denne rapporten presenterer funn fra en studie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin digitale hverdag og deltagelse. Metodene som er anvendt i prosjektet er fokusgrupper og en spørreundersøkelse blant unge mellom ...
  • Jul – pynt, gaver, klær og mat 

   Bugge, Annechen Bahr; Klepp, Ingun Grimstad; Borch, Anita; Schjøll, Alexander; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   I denne rapporten er det sett nærmere på hvilken betydning og rolle pynt, gaver, klær og mat har i juleritualet. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at hvordan vi feirer jul er preget av stabilitet og relativt små ...
  • Referansebudsjettet 2019 

   Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2019, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
  • Viken og delregionene – samfunnsutvikling og bærekraft, utfordringer og muligheter 

   Onsager, Knut; Barlindhaug, Rolf; Indset, Marthe; Johansen, Steinar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-11)
   Rapporten belyser noen sentrale egenskaper ved samfunnsutviklingen, bærekraftdimensjoner, utfordringer og muligheter i Viken og delregionene i området. Rapporten inngår som deler av kunnskapsgrunnlaget for nye Viken ...
  • CW fNIRS with short channel regression and amplitude modulation 

   Engvik, Max; Gjestemoen, Marte Helén Andersen; Horpestad, Anders; Martinsen, Janne; Nordli, Stian (OsloMet – storbyuniversitetet, 2018-05-23)
   Functional Near Infrared Spectroscopy (fNIRS) is a relatively new and promising field within brain imaging and neuroscience. It offers a cost efficient, non-invasive method for brain studies, both for research and clinical ...
  • Digitalisering & Visualisering av Steinknuseranlegg 

   Pamuk, Muhammet; Mousavi, Homan; Nguyen, Lilly; Melkild, Sunniva (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
   Implementering av skytjenester i industrien er en ny teknologi som er under utvikling. Mange bedrifter har fortsatt ikke tatt denne teknologien i bruk. Det er derfor stort potensiale innenfor skyteknologi. Siemens skytjeneste, ...
  • Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. En kartlegging 

   Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-12)
   Rapporten er en kartlegging av lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. Med norsk luftfart menes i denne sammenhengen yrkesgrupper som inngår i kommersiell passasjertrafikk, og inkluderer piloter, kabinansatte, flyteknikere, ...
  • Monitoring of dehydration by temperature measurements at the skin surface before, during and after exposure to infrared laser light. 

   Hatlevik, Elias Kvamme; Randby, Hanne; Estrada, Julian Arthur Tupas; Stenersen, Lars Sten (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
   The purpose of this study is to find a way to monitor dehydration in human tissue using optics. Dehydration is a common condition among elderly but there are no clinical ‘gold standard’ to monitor the condition. Theory on ...
  • Dataoverføring fra PLS til sky 

   Dreyer, Christoffer Larsen; Foyn, Petter Hellum; Gazimagamaev, Sjamil Mosajevitsj; Kirmichi, Margarita (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
   Oppgaven går ut på å sette opp en PLS for kommunikasjon med en skytjeneste via en GSM-ruter. Oppsettet gjør et mulig for PLSen å laste opp og lagre måledata på skyen over mobilnettet uavhengig av hvor PLS skal holdes til. ...
  • Utprøvingen av Familie for første gang. Sluttrapport fra en fireårig følgeevaluering av «Nurse-family partnership» i Norge 

   Pedersen, Eirin; Ballo, Jannike Gottschalk; Nilsen, Wendy (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-11-26)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har utført en fireårig følgeevaluering (2016-2019) av implementeringen av programmet «Nurse-Family Partnership» (NFP) i Norge. På norsk har programmet fått navnet «Familie ...
  • Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday i Norge 

   Dulsrud, Arne; Schjøll, Alexander (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   Ved hjelp av representativ spørreundersøkelse blant nordmenn utført like etter Black Friday i 2018 finner vi at 36 % handlet denne dagen. Median beløp man handlet for var 1 835 kr. Det er primært de unge som handlet. Kvinner ...
  • Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie 

   Bøyum, Live Standal; Hebrok, Marie (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
   Plastens innvirkning på miljø og klima har lenge vært et svært omdiskutert tema. Plastbæreposene fikk særdeles mye oppmerksomhet i forbindelse med EUs “plastposedirektiv” som kom i 2015. Etter at EU-direktivet ble vedtatt, ...