Show simple item record

dc.contributor.advisorØyvind Bergwitz
dc.contributor.authorTavridou-Eide, Sofia
dc.date.accessioned2016-10-25T13:12:27Z
dc.date.available2016-10-25T13:12:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/865
dc.descriptionHva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole? Jeg ble nysgjerrig på dette temaet etter å ha lest ulike holdninger til midlertidig ansettelse. Videre inspirerte det meg til å tenke på hvordan medarbeidere uten faste stillinger holder arbeidsmotivasjonen oppe. Jeg valgte å studere emnet nærmere, og fant ut at det ble aktuelt å sette offentlig sektor opp mot privat sektor. I oppgaven har jeg valgt å vise til den teoretiske og metodiske bakgrunnen for min undersøkelse. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Deci og Ryan’s teori om indre og ytre motivasjon, Maslows behovshierarki, og Herzbergs tofaktormodell. Første delen av oppgaven vil derfor beskrive og drøfte de sentrale begrepene i disse teoriene. I neste del av oppgaven vil jeg beskrive og begrunne de metodiske valgene jeg har tatt i forkant av min undersøkelse, og beskrive hva som kjennetegner en kvalitativ undersøkelse basert på semistrukturerte intervjuer. Jeg vil behandle resultatene hentet fra undersøkelsen min, og skille de inn i tre hovedkategorier for så å fremlegge de mer oversiktlig. I analysedelen til slutt vil jeg bygge på motivasjonsteoriene, og sammenligne de med funnene fra undersøkelsen jeg har gjennomført.en_US
dc.language.isono_NBen_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectMotivasjonsteorien_US
dc.subjectHerzbergs tofaktormodellen_US
dc.subjectArbeidslysten_US
dc.subjectOffentlig sektoren_US
dc.subjectPrivat sektoren_US
dc.subjectMaslows behovshierarkien_US
dc.titleArbeidsmotivasjon blant medarbeidere uten fast stilling. Hva kan bidra til forskjeller i arbeidsmotivasjon hos medarbeidere uten fast stilling i en offentlig og en privat skole?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.relation.bachelorBachelor i Administrasjon og ledelseen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record