Now showing items 21-40 of 65

  • Liberal Constitution-Making 

   Eriksen, Asgeir Stenberg (Høgskolen i Oslo, 2005)
   The main purpose of the paper is to theoretically flesh out a representative constitutionmaking process. It rests upon an initial account of liberal legitimacy of an action. I will secondly elaborate different theoretical ...
  • Sannhet, frimodighet og profesjonalitet : En diskusjon om lærerprofesjonalitet inspirert av Michel Foucaults problematisering av begrepet ”Parrhesia” 

   Raaen, Finn Daniel (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Michel Foucaults arbeider hatt en betydelig innvirkning på profesjonsforskning, særlig de siste årtier. Det gjelder også forskning om lærerollen. Mesteparten av denne forskningen knytter seg til Foucaults tidligere produksjon, ...
  • Profesjonsetikken sitt grunnlag 

   Grimen, Harald (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Av og til må etikk bygge på politikk, og ikkje omvendt. Profesjonsetikk er eit døme på dette. Profesjonsetikkar har eit politisk grunnlag. Ein del av dei - truleg kontroversielle - standpunkta som føl av dette, og som eg ...
  • Educational choice and persistence in male and female dominated fields 

   Mastekaasa, Arne; Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Even though female students now make up more than half of all higher education students in many countries, the distribution of women across fields of study is still very uneven. This study examines the gendered nature of ...
  • Female professionals’ working hours 

   Abrahamsen, Bente (Høgskolen i Oslo, 2005)
   The aim of this paper is to examine female professionals’ working hours, particularly the tendency to work reduced hours. Earlier research indicates a considerable variation in female professionals’ working hours (Hoel ...
  • Nurses’ Job Values in the Transition from School to Work 

   Dæhlen, Marianne (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Traditionally, nurses’ motivation for work has been characterized as altruistic, with a deep concern to help other people. Although studies show that altruistic values are still important among nurses and nursing students, ...
  • Forskning om profesjonsutvikling i skolen - med kollegial veiledning i fokus: ”Som man roper i skogen, får man svar” 

   Raaen, Finn Daniel (Høgskolen i Oslo, 2005)
   I de fleste europeiske land er det igangsatt mer og mindre systematiske forsøks- og utviklingsprosjekt for nyutdannete lærere, med tanke på å lette deres overgang fra utdanning til profesjonell yrkesutøvelse. I Norge har ...
  • Evidence-based practice in teaching and teacher education: What is it? What is the rationale? What is the criticism? Where to go now? 

   Brusling, Christer (Høgskolen i Oslo, 2005)
   Invited paper to a workshop at the conference Professional Development of Teachers in a Lifelong Perspective: Teacher Education, Knowledge Production and Institutional Reform. Centre for Higher Education, Greater Copenhagen ...
  • Government intervention and the problem of knowledge in education policy 

   Young, Michael (Høgskolen i OsloUniversity of London, 2005)
   This paper seeks to explore possible connections between the range of work in the sociology of education concerned with the role of government in promoting marketisation and choice in education and the issues around ...
  • What is juridification? 

   Blichner, Lars Chr.; Molander, Anders (ArenaUniversitetet i Oslo, 2005-03)
   “Juridification” is an ambiguous term, both descriptively and normatively. The authors distinguish between five dimensions of “juridification”; constitutive juridification, juridification as law’s expansion and differentiation, ...
  • PROFESSIONAL OCCUPATIONS AND STATUS: A sociological study of professional occupations, status and trust 

   Svensson, Lennart G. (Høgskolen i OsloGøteborg University, 2006)
   Occupation is the most important dimension behind social classes, closely connected with education and salary as well as status and prestige. The sociology of professions, since its classical period, has been related more ...
  • Professionalism in a knowledge society: The academic drift of professional education in the “new” professions 

   Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2006)
   A central argument in this paper is that a greater emphasis on knowledge and epistemological cultures is needed to understand the challenges of professionalism in modern globalized knowledge societies. A knowledge society ...
  • PROFESJON OG PROFESJONSMORAL 

   Grimen, Harald (Høgskolen i Oslo, 2006)
   Denne artikkelen skal handle om kva profesjonsmoral er, kva som er profesjonsmoralar sine røter og kva som er profesjonsmoralar sine primære rollar. Artikkelen si sentrale tese er at ein profesjonsmoral er eit sett av ...
  • TEACHERS’ AND NURSES’ REALISATION OF JOB VALUES 

   Caspersen, Joakim (Høgskolen i Oslo, 2006)
   This paper examines the job values of teachers and nurses and the realisation of these in their working life, by analyzing survey data gathered at graduation and three years after. By linking today’s professionals to the ...
  • SYKEPLEIE ELLER MEDISIN? Betydningen av jobbverdier og livsstilspreferanser for kvinners yrkesvalg 

   Abrahamsen, Bente (Høgskolen i Oslo, 2006)
   Å velge yrke er en av de viktigste beslutningene vi tar. Yrkesvalget har stor betydning for vårt daglige liv i mange år framover. I tillegg til at yrkesvalget er avgjørende for arbeidsinnhold og arbeidsvilkår, legger det ...
  • DEMOCRATIC LEGITIMACY - Working agreement or rational consensus? 

   Eriksen, Erik Oddvar (Høgskolen i Oslo, 2006)
   The quest for deliberative democracy is connected to the difficulties with what we for the sake of simplicity refer to as a voting model of democracy.1 This model holds elections and votes as the central features of ...
  • Professionskvalificering och handledning 

   Brusling, Christer (Høgskolen i Oslo, 2006)
   Med hjälp av några nedslag i en norsk longitudinell databas av studenter/professionsutövare i professionsutbildningar/professioner analyseras hur studenter/professionsutövare påverkas av förhållandet mellan högskola och ...
  • Epistemic cultures among beginning professionals 

   Smeby, Jens-Christian (Høgskolen i Oslo, 2006)
   One of the key characteristics of professions is that they are knowledge based occupational groups. Professional education and training is therefore an essential element of professionalism. During the last 30-40 ...
  • Høyskolen som kunnskapens hus 

   Slagstad, Rune (Høgskolen i Oslo, 2007)
   Åpningsforelesning ved HiOs ”fagdag”, 6.2.2007 Universitetet skal bli stadig mer lik andre utdanningsinstitusjoner, samtidig som det er nettopp ulikheten som gjør det ettertraktet av de forskjellige institusjoner; ...
  • Report to Eurydice : Teachers’ autonomy - Norway 

   Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (Høgskolen i Oslo, 2007)
   The purpose of this paper is to describe the formal restrictions, and possibilities, in teachers’ autonomy in Norway. The paper is the groundwork for a European comparison made by the Slovenian Presidency of the ...