Now showing items 1-20 of 300

   Subject
   2000||Arbeidsavklaringspenger||Lønnstilskudd [1]
   Annet FoU-resultat [4]
   Arbeidsavklaringspenger [1]
   arbeidsinkludering||fengsel [1]
   arbeidsinkludering||funksjonshemming [1]
   Arbeidsliv||Familie||Likestilling||Familieliv [1]
   Arbeidsliv||Helsetjenester||Pleie- og omsorgstjenesten||Yrkesavgang [1]
   Arbeidsliv||Inkluderende arbeidsliv||Arbeidsmarked||Europa||Arbeidsforhold||Arbeidsmarkedstiltak||EU||Sysselsetting||Sysselsettingspolitikk||Sysselsettingstiltak||Arbeidsmarkedspolitikk||Sosial integrering [1]
   Arbeidsliv||Inkluderende arbeidsliv||Arbeidsmarked||Europa||Arbeidsforhold||EU||Sosial integrering [1]
   Arbeidsliv||Inkluderende arbeidsliv||Inkludering||Oppfølging||Tilrettelegging||Arbeidsliv i norden||Supported employment [1]
   Arbeidsmarkedstiltak||Arbeid med bistand||NAV||Oppfølging||Skjermet sektor||Avklaring||Tiltaksbedrifter [1]
   Arbeidsmarkedstiltak||Inkludering||NAV||Supported employment||Arbeidsinkludering||Arbeidsrettet oppfølging||Kjerneoppgaver [1]
   Arbeidsmarkedstiltak||NAV [1]
   Arbeidsmarkedstiltak||NAV||Tiltakssatsing||Sosialhjelpsmottakere||Fattigdomssatsing [1]
   Arbeidsmarked||Mestring||Arbeidsmarkedstiltak||NAV||Livskvalitet||Sosialhjelp||Arbeidsmarkedskurs [1]
   Arbeidsmiljø [1]
   Arbeidsmiljø||Arbeidsforhold||Vold||Arbeidstakere||Kollektivtransport [1]
   Arbeidsmiljø||Arbeidshelse||Redaktører [1]
   Arbeidsmiljø||Arbeidsliv||Inkluderende arbeidsliv||Alkohol||Forebygging||Rusmidler||Litteraturstudier||Narkotika [1]
   Arbeidsmiljø||Arbeidsliv||Inkluderende arbeidsliv||Mestring||Alkohol||Forebygging||Rusmidler||Narkotika||AKAN [1]