Total Visits

Views
Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk3579
Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP) : Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg11851
Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig perspektiv1494
Voksenpedagogikk og opplæring i arbeidslivet1487
14161388
14311265
Når ord blir vanskelige: hvordan kan yrkesfaglærere skape gode læringssituasjoner?1211
Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid: vitenskapelig tenkning og metodebruk1204
Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge1192
”Pandemisk paranoia?” En analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser1110