Show simple item record

dc.contributor.advisorStaff, Trine
dc.contributor.authorSkare, Torkel
dc.contributor.authorSkovdahl, Charlotte Cornelia
dc.date.accessioned2019-07-29T13:15:47Z
dc.date.available2019-07-29T13:15:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/2248
dc.description.abstractBakgrunn: Arbeidsmengden i ambulansetjenesten nasjonalt og internasjonalt er stadig økende. Høyere antall oppdrag og en endrende demografi fører til høyere krav og økt press på tjenesten. På bakgrunn av dette ønsker vi å kartlegge forekomsten av feil bruk av ambulanser i Oslo og Akershus, i tillegg til å finne ut om det er noen spesielle karakteristikker blant pasientene på disse oppdragene. Forskning på dette området kan bidra til forbedret ressursforvaltning av ambulanser og skape et bedre prehospitalt tilbud for innbyggerne i området. Metode: Prosjektbeskrivelsen er en prospektiv tverrsnittstudie, hvor ressursbruken og pasientkarakteristika kartlegges via bruk av egenutviklede spørreskjemaer. Datainnsamlingen vil foregå i en uke og respondentene er ambulansepersonell i Oslo og Akershus. Studien er et samarbeid mellom ambulansetjenesten i Oslo og Akershus og Oslo Universitetssykehus (OUS). Diskusjon: Denne prosjektbeskrivelsen har belyst at omfanget av feil bruk av ambulanser er et utbredt problem også internasjonalt. Det er ikke gjennomført studier som kartlegger dette temaet i Norge, men gjennom utspill fra erfarent ambulansepersonell fremstår det som feil bruk av ambulanser også forekommer i Norge. Internasjonale studier har gjort interessante funn vedrørende pasientkarakteristikker forbundet med feil bruk av ambulanser. Disse funnene vil være interessante å undersøke videre nasjonalt.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectAmbulansetjenestenen
dc.subjectRessursbruken
dc.subjectSyketransporten
dc.subjectOvertriageen
dc.subjectUndertriageen
dc.titleRessursbruk i ambulansetjenesten i Oslo og Akershusen
dc.typeBachelor thesisen
dc.relation.bachelorBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedicen
fagarkivet.source.pagenumber47 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record