Show simple item record

dc.contributor.authorBredal, Anja
dc.date.accessioned2019-06-26T12:48:39Z
dc.date.available2019-06-26T12:48:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7894-705-0
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/1338
dc.description.abstractRapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet). Den gir en sluttrapportering fra følgeevalueringen av Prosjekt November, Oslo politidistrikts pilotering av en samarbeidsmodell i saker om vold i nære relasjoner. Følgeevalueringen viser at Prosjekt November er kommet langt i sin måloppnåelse hva gjelder å legge til rette for bedre oppfølging av utsatte, utøvere og pårørende, bedre rådgivning og informasjon samt bedre sikkerhet/ forebygging av ny vold. Ett av målene med prosjektet var at politiet og det øvrige tjenesteapparatet skulle gi bistand til utsatte for vold i nære relasjoner i samme lokalitet. Dette har ikke skjedd. Rapporten forklarer hvorfor den manglende måloppnåelsen ikke primært er Prosjekt Novembers ansvar. Det gis også anbefalinger for videreføring av arbeidet i Oslo politidistrikt og mulig overføringsverdi til resten av landet. Publikasjonen kan bestilles, pris kr. 110,-
dc.language.isonben
dc.publisherNOVA, Oslometen
dc.relation.ispartofseries2019;8
dc.subjectNOVAen
dc.titleSikkerhet og støtte i familievoldssaker. Følgeevalueringen av Prosjekt Novemberen
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/anbre/en
fagarkivet.author.emailpubl-nova@oslomet.noen
fagarkivet.source.pagenumber78en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record