Show simple item record

dc.contributor.authorFrøyland, Kjetil
dc.contributor.authorNordberg, Tanja Haraldsdottir
dc.contributor.authorNedregård, Oda
dc.date.accessioned2019-02-07T11:59:50Z
dc.date.available2019-02-07T11:59:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-7609-405-3
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/1285
dc.description.abstractKompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI/OsloMet) ved Arbeidsforskningsinstituttet fikk i oppdrag av ASD å gjøre en sammenstilling av kunnskap om betydningen av ulike tiltak og virkemidler for å nå IA-avtalens mål og for et godt IA-arbeid. Det skulle være særlig fokus på det praksisnære arbeidet og på virkemidler som bygger på arbeidsplassen som den viktigste arenaen for et inkluderende arbeidsliv. Et strategisk litteratursøk ble gjennomført, og i tillegg har litteratur blitt innhentet ved å lese litteraturlister eller i oversikter tilgjengelig på internett. I alt er 85 studier vurdert. Den foreliggende kunnskapen gir viktig innsikt om arbeidsmiljøfaktorer, partssamarbeid, forebygging og arbeidsmiljøarbeid med betydning for fravær/nærvær, og viser at det er mulig å lykkes gjennom god ledelse og medvirkning på arbeidsplassen. Flere studier peker på Arbeidslivssentrene som viktige virke-midler, men viser også at sentrene i liten grad har lykkes med delmål 2 og 3. Litteraturen viser gode virkninger av NAV-interne saksdrøftingsverksteder, og av dialogmøte 2. SE/IPS framstår som en virksom inkluderingstilnærming, men som i liten grad er implementert i IA-sammenheng. Samtidig finner vi ingen studier som behandler helheten i IA-arbeidet (ser alle delmålene i sammenheng). Vi finner få gode effektstudier med god anvendbarhet for aktørene i feltet, og vi finner få studier av god kvalitet med fokus på de konkrete prosessene på arbeidsplassen.en
dc.language.isonben
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI-rapport;06/2018
dc.subjectArbeidsinkluderingen
dc.subjectArbeidsliven
dc.subjectIA-avtalenen
dc.subjectsykefraværen
dc.subjectseniorpolitikken
dc.subjectarbeidsmiljøen
dc.subjectInkluderende arbeidsliv (IA)en
dc.titleNyere kunnskap om inkluderende arbeidsliv (IA)en
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.author.linkKjetil Frøyland; frkj@oslomet.noen
fagarkivet.source.pagenumber55en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record