Show simple item record

dc.contributor.authorDullum, Jane
dc.date.accessioned2019-02-05T11:23:07Z
dc.date.available2019-02-05T11:23:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-7894-687-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/1284
dc.description.abstractBesøksforbud er et straffe-prosessuelt beskyttelsestiltak som ble lovfestet i 1995 (straffeprosessloven § 222a). Denne rapporten presenterer en evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner. Et overordnet spørsmål er i hvilken grad besøksforbud er et effektivt virkemiddel for å beskytte utsatte for vold i nære relasjoner. Evalueringen viser at besøksforbud er godt etablert som et forebyggende beskyttelsestiltak i norsk rett. Det er imidlertid utfordringer knyttet til praktiseringen av bestemmelsen, og disse knytter seg særlig til håndhevingen av brudd på besøksforbud. En mangelfull håndheving av brudd fører til at besøksforbud blir mindre effektivt som beskyttelsestiltak enn det som er forutsatt av lovgiver. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, og er skrevet som del av NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet). Pris: 120,- NOKen
dc.language.isonben
dc.publisherNOVA, OsloMet – storbyuniversiteteten
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport;1/19
dc.subjectvold i nære relasjoneren
dc.subjectvolden
dc.subjectbesøksforbuden
dc.titleBesøksforbud – straffeprosessloven § 222a. En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoneren
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/jadu/en
fagarkivet.author.emailpubl-nova@oslomet.noen
fagarkivet.source.pagenumber87en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record