Show simple item record

dc.contributor.authorBru, Eivind
dc.contributor.authorTorgersen, Bård Hallingstad
dc.date.accessioned2019-01-25T12:29:34Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:30:41Z
dc.date.available2019-01-25T12:29:34Z
dc.date.available2020-08-28T06:30:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/1278
dc.description.abstractInnledning: I Norge rammes 12000 personer av hjerneslag årlig. Fjes, Arm, Språk, Tale-undersøkelsen brukes i størst grad i Europa og Norge, på tross av at den ikke regnes som verken spesifikk eller sensitiv. Det finnes begrenset med forskning på paramedicer sin gjennomføring av National Institutes of Healt Stroke Scale (NIHSS) og bruken av NIHSS utenfor sykehus. Undersøkelsen ble utviklet for nevrologer på sykehus og regnes som for komplisert og tidkrevende for prehospital bruk. Hensikten med denne litteraturstudien er å sammenfatte nyere forskning, og på bakgrunn av det vurdere om NIHSS bør gjennomføres av paramedic prehospitalt. Metode: Systematiske søk i databasene CINAHL, Cochrane Library, EMBASE og Medline ble gjort i perioden mars - mai, 2018. Artikler relevant for å besvare problemstillingen ble selektert ut. Resultat: 6 relevante studier danner grunnlaget for denne litteraturstudien. Artiklene omhandler utdanningsnivå til helsepersonell, NIHSS brukt utenfor sykehus og tidsbruk hos pasienter med mistanke om hjerneslag. Diskusjon og konklusjon: Det er ingen konsensus om paramedicer med utdannelse på bachelornivå vil kunne utføre NIHSS prehospitalt. Likevel er det flere indikatorer på at NIHSS kan gjennomføres av paramedicer. Det er nødvendig med mer prospektiv forskning for å kunne vurdere i hvilken grad ambulansepersonell kan og bør bruke NIHSS som nevrologisk undersøkelse på pasienter med mistanke om hjerneslag.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectAcute Cerebrovascular Accidenten
dc.subjectNational Institutes of Health Stroke Scaleen
dc.subjectAmbulancesen
dc.subjectAcute Stroke NIHSSen
dc.subjectEmergency medical servicesen
dc.subjectApoplexy NIH stroke scaleen
dc.subjectEmergency medical technicianen
dc.subjectCerebralen
dc.subjectStrokeen
dc.subjectNurseen
dc.subjectCerebrovascular Accidenten
dc.subjectParamedicen
dc.subjectCerebrovascular Apoplexyen
dc.subjectCerebrovascular Strokeen
dc.subjectLacunar strokeen
dc.subjectVascular Accidenten
dc.subjectBrainen
dc.subjectLarge Vessel Occlussionen
dc.titlePrehospital undersøkelsesmetode av pasienter med mistanke om hjerneslagen
dc.typeBachelor thesisen
dc.relation.bachelorBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedicen
fagarkivet.source.pagenumber36 + vedleggen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record