Show simple item record

dc.contributor.authorNordahl, Berit Irene
dc.date.accessioned2019-01-03T09:16:35Z
dc.date.available2019-01-03T09:16:35Z
dc.date.issued2018-09
dc.identifier.isbn978-82-8309-254-7
dc.identifier.issn1502-9794
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12199/1264
dc.description.abstractFra og med Kommuneplanen av 2006 har Bergen gjennomført en dreining i sin arealpolitikk, fra byspredning mot knutepunktfortetting. Den nylig inngåtte Byvekstavtalen mellom Bergen kommune og staten bekrefter at stat og kommune har sammenfallende og gjensidig forpliktende visjoner når det gjelder arealbruk og strategiske offentlige investeringer. Prosjektet «Fra plan til realisering» har som formål å finne ut om virkemidlene til gjennomføring er gode og tilstrekkelige. Prosjektet er finansiert av KMD og gjennomføres i regi av Bergen kommune. Bergen kommune har engasjert flere forskningsmiljøer for å bidra med underlagsnotater. Notatet om Paradis tar et dypdykk inn i ett fortettingsområde. Notatets ambisjon er å få fram de mange utfordringer som fortetting i praksis byr på for aktørene i området - det vil si grunneiere, næringsdrivende og andre brukere.en
dc.language.isonben
dc.publisherBy- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMeten
dc.relation.ispartofseriesNIBR-notat;105-2018
dc.subjectbyutviklingen
dc.subjectbyforskningen
dc.subjectfortettingen
dc.subjectplanleggingen
dc.subjectkommuneplanen
dc.subjectarealplanen
dc.titleBergen fortettes – ny praksis i Paradisen
dc.typeWorking paperen
fagarkivet.author.linkhttps://www.hioa.no/tilsatt/beriiren
fagarkivet.source.pagenumber24en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NIBR-notat
    Arbeidsnotater fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.

Show simple item record