Recent Submissions

 • FOOD2GATHER – Negotiating Foodscapes: An Introduction 

  Dolphijn, Rick; Amilien, Virginie (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
  In this report, we introduce the ways in which our research team jointly works on the theoretical framework that is being developed in our FOOD2GATHER project. Starting from the idea that “Foodscapes” - which are central ...
 • Forbrukstrender 2016 - SIFO-survey 

  Lavik, Randi; Borgeraass, Elling (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2016)
  SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å fremskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes ...
 • Tilbud av usikret kreditt til norske hushold - Hvem er tilbyderne og hva tilbyr de? 

  Tangeland, Torvald (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  Rapporten kartlegger tilbudet av usikret kreditt, i form av forbrukslån og kredittkort, rettet mot norske hushold. Rapporten er deskriptiv i sin form. Vi har identifisert 140 tilbydere av usikret kreditt. De fleste av dem ...
 • Market for wool sleepwear and beddring 

  Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  The aim of this report is to give an overview of woolen sleepwear and bedding products that are available on the market. The analysis is made in three countries: Norway, Sweden and the UK. The work has been conducted by ...
 • What is Neo-liberalism? Justifications of deregulating financial markets in Norway and Finland 

  Sulkunen, Pekka (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  Rapporten dokumenter at dereguleringen av den norske og finske økonomien først og fremst handlet om politikk og politiske prosesser, og i liten grad begrunnet i økonomisk teori. Heller ikke neoliberal filosofi slik vi ...
 • Financial advice - An overview of research on pre-purchase financial advice for consumers 

  Kempson, Elaine (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  Financialisation of social welfare places a considerable responsibility on individuals to select financial products that are appropriate to their needs. At the same time, liberalisation of financial markets has made those ...
 • National risk regimes in Norway, Sweden and Iceland 

  Throne-Holst, Harald; Slettemeås, Dag; Kvarnlöf, Linda; Tómmason, Bödvar (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  This position paper is a deliverable from the first work package, WP 1 National risk regimes: The role of citizens, of the HomeRisk-project. The main aim of work package 1 is to identify the expectations and responsibilities ...
 • The monopolisation of the Norwegian slot machine market 

  Borch, Anita (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  In contrast to most of the European countries in the late 1990 and early 2000s, Norway monopolised the slot machine market in terms of making the 100% state-owned company, Norsk Tipping, to the only supplier of slot ...
 • Forbruk og det grønne skiftet 

  Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Torjussen, Hanne (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2018)
  Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementets som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforsknings ...
 • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

  Slettemeås, Dag (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  This report aims to map smart/connected home products in Norwegian households. The data stems from a representative survey conducted among Norwegian consumers in May 2019. The study is part of the SIFO-led research project ...
 • Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie 

  Bøyum, Live Standal; Hebrok, Marie (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Plastens innvirkning på miljø og klima har lenge vært et svært omdiskutert tema. Plastbæreposene fikk særdeles mye oppmerksomhet i forbindelse med EUs “plastposedirektiv” som kom i 2015. Etter at EU-direktivet ble vedtatt, ...
 • En fargerik merkedag. Halloween i Norge i det 21. århundret 

  Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
 • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

  Vittersø, Gunnar (red.) (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Klima- og miljøtiltak griper direkte inn i folks hverdagsliv og får konsekvenser for tingene vi skaffer og hvordan vi bruker dem. I dette notatet utforsker vi hvilke dilemmaer og valg både forbrukere og myndigheter står ...
 • Forbrukstrender september 2017 

  Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2017)
  Blir vi stadig sultnere på sunn og økologisk mat, og dropper vi butikken til fordel for nettbutikk og matkasser? Mange av oss lever i overflod og kaster mat for tusenvis av kroner, men som kontrast finnes det familier i ...