Recent Submissions

 • Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life 

  Borch, Anita; Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oslo, SIFO, 2007)
  Oppsummeringsrapport for det NFR-finansierte prosjektet DigiAdvent. DigiAdvent Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk Consuming digital adventure oriented media in everyday life, contents ...
 • Barndommens små voksne 

  Unknown author (Oslo, SIFO, 2006)
  Debatter i media den siste tiden har vist en økt bekymring for markedsføringen i det offentlige rom, med spesielt bekymring for en seksualisering av barndommen. Rapporten tar for seg barnemoten og fremstillingen av barn i ...
 • Er varen lik vareprøven? 

  Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Oslo, SIFO, 2007)
  I dette oppdraget blir ferdige varer sammenliknet mot 12 vareprøver. Passform og kvalitet er sammenliknet for alle modeller. For en modell er også lukten vurdert. Det er ikke funnet vesentlige avvik mellom ferdige varer ...
 • Forbruksforskning som forbrukerpolitikk 1939-1984 

  Hegnes, Jannike Wehn (2006)
  Nummer: 6-2006
 • Trade not aid 

  Vramo, Lill Margrethe (Oslo, SIFO, 2006)
  Denne rapporten tar utgangspunkt i en konkret handelsbevegelse mellom et selskap i Sør - Asia og et selskap i Norden, og er i så måte en studie av globalisering i det 21. århundre. I nettopp denne handelsbevegelsen følger ...
 • Barrierer for gode energiløsninger i husholdningene 

  Strandbakken, Pål (2006)
  Nummer: 12-2006
 • "Enova anbefaler!" 

  Strandbakken, Pål (2006)
  Nummer: 11-2006
 • Etisk politisk forbruk 

  Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Roos, Gun; Jacobsen, Eivind; Terragni, Laura (2006)
  Nummer: 13-2006 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Etisk- politisk forbruk
 • Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv 

  Poppe, Christian (2006)
  Nummer: 10-2006
 • Trassig tillit? 

  Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2006)
  Dette notatet er laget på oppdrag av Forbrukerrådet, som også har deltatt aktivt i problem-formuleringsfasen og utvelging av hvilke spørsmål som er tatt med i spørreskjemaet. Temaet for utredningen er hvordan e. coli-saken ...
 • Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte. En arbeidsmiljøundersøkelse 

  randil (Lysaker, SIFO, 1998)
  Dette er en undersøkelse om arbeidsmiljøet til ansatte som arbeider på ulike tidspunkter i varehandelen. For å belyse dette har vi valgt ut dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Det er her man finner de lengste ...
 • Kompetente forbrukere? 

  Berg, Lisbet (oslo, SIFO, 2005)
  Det er en meget klar sammenheng mellom forbrukerkompetanse og refleksiv forbrukerpraksis. Datamaterialet gir ikke grunnlag for å hevde at forbrukerne i Norge er spesielt godt og bredt orientert i markedene. Heller ikke kan ...
 • Tillitens triangler 

  Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2005)
  Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta matvaresikkerheten. Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta ...
 • Skummelt gøy! 

  Ingrid Kjørstad (2005)
  Nummer: 1-2005 Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
 • Gulrot og kålrot 

  Dragland, Steinar; Olsen, Nina Veflen; Vittersø, Gunnar; Rødbotten, Marit (Oslo, SIFO, 2005)
  Til tross for at norske forbrukere møter et lite variert tilbud av gulrot og kålrot i butikkene bidrar vaner, sosiale og kulturelle normer - samt aktuelle samfunnsdebatter på matområdet - til å befeste gulrot og kålrot ...
 • Kreft og levekår 

  Borgeraas, Elling Martin (Oslo, SIFO, 2005)
  Rapporten inngår som dokumentasjonsrapport til forprosjektet ”Kreft og personlig økonomi” i regi av Kreftforeningen. Rapporten inngår som dokumentasjonsrapport til forprosjektet ”Kreft og personlig økonomi” i regi av ...
 • Kjøtt, holdninger og endring 1997 til 2004 

  Ingrid Kjørstad; Randi Lavik (Oslo, SIFO, 2005)
  Det ble gjennomført landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdning til kjøtt i 1997, 2000, 2001 og 2004. Det ble gjennomført landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdning til kjøtt i 1997, ...
 • Gjeldsordninger i velstands-Norge 

  Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Oslo, SIFO, 2005)
  Analysen er basert på en gjennomgang av 193 gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete — 97 fra 1999 og 96 fra 2004. Sammensetningen av søkergruppen på de to måletidspunktene sammenliknes for å identifisere variasjoner i ...
 • Gjeldsordninger under press 

  Poppe, Christian (SIFO, Nydalen, 2005)
  Analysen er basert på en gjennomgang av 78 endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003. Rapporten tar bl.a. for seg begrunnelsene for begjæringene, de økonomiske endringene som er skjedd i skyldnernes økonomi siden ...
 • Dress med press – En studie av mannlig klesbruk i stortingssalen 

  Pettersen, Kristine (Oslo, SIFO, 2004)
  Dressbruk er i dag ikke pålagt de mannlige stortingsrepresentantene. Forfatteren diskuterer derfor hvorfor de mannlige stortingsrepresentantene mener dress er naturlig i stortingssalen på Stortinget. Dressbruk er i dag ...

View more