Collections in this community

Recent Submissions

 • Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard 

  Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  EU-kommisjonens siste måling av forbrukerforholdene i tretti europeiske land rangeres forbrukerforholdene i Norge som nr.2. Norske forbrukere har høyere tillit til forbrukermyndighetene enn til tilbyderne i markedet, mens ...
 • European food safety: Mapping critical food practices and cultural differences in France, Norway, Portugal, Romania and the UK 

  Skuland, Silje Elisabeth (ed.) (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
  Editor: Silje Elisabeth Skuland. Authors: (alphabetical): Borda, D., Didier, P., Dumitraşcu, L., Ferreira, V., Foden, M., Langsrud, S., Maître, I., Martens, L. Møretrø, T., Nguyen-The, C., Nicolau, A. I.Nunes, C., Rosenberg, ...
 • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

  Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...
 • Klær og miljø: Innkjøp, gjenbruk og vask 

  Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Rapporten diskuterer klesanskaffelser og vedlikehold i dagens Norge basert på en spørreundersøkelse om bærekraftig forbruk. Respondentene rapporterte at de hadde anskaffet i gjennomsnitt 23,5 plagg i løpet av det siste ...
 • En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge 

  Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B. Holth (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Vi benytter en spørreundersøkelse til å si noe om kunnskap om regelverket rundt kjøp av brukte boliger. Spesielt ønsker vi å si noe om konfliktnivået. Vi finner at kunnskapen om regelverket er mangelfull. Vi finner at én ...
 • Hvordan går det med folks økonomi i koronatider? 

  Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Denne rapporten omhandler resultater fra den første spørreundersøkelsen i en serie av surveyer om effekter av koronakrisen for folks privatøkonomi. Etter de første tre ukene er 8 prosent av husholdene — eller 192.000 ...
 • GMO-mat eller ikke: Har det vært endringer i forbrukernes syn på genmodifisert mat fra 2017 til 2020? 

  Bugge, Annechen Bahr (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  GMO-teknologien har i en årrekke vært gjenstand for offentlig debatt i Norge og i mange andre land. Diskusjonen omhandler muligheter, bruk, fordeler, risikoer, trygghet og begrensninger. I denne studien har vi sett nærmere ...
 • Korona 2020. Forbrukerforhold 12.-16. mars. Figurnotat 

  Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  Studien viser høy tillit (85%) til myndighetenes råd i forbindelse med koronaviruset. Flere variable tyder på at de fleste vil følge myndighetenes råd. Få (17%) sier de har hamstret, men halvparten (50%) har sørget for å ...
 • Byttemedisin? Nei, takk. En kvalitativ studie av byttenekt i legemiddelforbruket. 

  Torp, Ida Helene Dahl (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020)
  I denne rapporten undersøker jeg hvorfor noen ikke ønsker å bytte til generiske legemidler når forespurt dette på apoteket ved henting av reseptpliktige medisiner. De kvalitative intervjuene studeres fra et praksisteoretisk ...
 • FOOD2GATHER – Negotiating Foodscapes: An Introduction 

  Dolphijn, Rick; Amilien, Virginie (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2020)
  In this report, we introduce the ways in which our research team jointly works on the theoretical framework that is being developed in our FOOD2GATHER project. Starting from the idea that “Foodscapes” - which are central ...
 • Preferences of key actors on key issues in EU consumer policy 

  Austgulen, Marthe Hårvik; Bøyum, Live Standal (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2019)
  The aim of this report is to investigate what characterises the perceptions of and preferences in EU consumer policy of various actor types that are involved in shaping and implementing this policy. More specifically, ...
 • Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019 

  Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (2019)
  Rapporten anlegger et helhetsperspektiv på lån til forbruk, og er basert på premisset om at t husholdenes opptak og bruk av lån gjennom ulike låneprodukter forutsetter en sosial aksept. Analysene omhandler to hovedprobl ...
 • Forbrukstrender 2016 - SIFO-survey 

  Lavik, Randi; Borgeraass, Elling (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2016)
  SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å fremskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes ...
 • Kunnskapsoppsummering om temaet matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Hebrok, Marie (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om forskningsprosjekter på matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa, organisasjoner, initiativer og bevegelser og deres arbeid mot matsvinn på forbrukernivå (f.eks. ...
 • Tilbud av usikret kreditt til norske hushold - Hvem er tilbyderne og hva tilbyr de? 

  Tangeland, Torvald (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  Rapporten kartlegger tilbudet av usikret kreditt, i form av forbrukslån og kredittkort, rettet mot norske hushold. Rapporten er deskriptiv i sin form. Vi har identifisert 140 tilbydere av usikret kreditt. De fleste av dem ...
 • Market for wool sleepwear and beddring 

  Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Laitala, Kirsi (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  The aim of this report is to give an overview of woolen sleepwear and bedding products that are available on the market. The analysis is made in three countries: Norway, Sweden and the UK. The work has been conducted by ...
 • What is Neo-liberalism? Justifications of deregulating financial markets in Norway and Finland 

  Sulkunen, Pekka (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  Rapporten dokumenter at dereguleringen av den norske og finske økonomien først og fremst handlet om politikk og politiske prosesser, og i liten grad begrunnet i økonomisk teori. Heller ikke neoliberal filosofi slik vi ...
 • Financial advice - An overview of research on pre-purchase financial advice for consumers 

  Kempson, Elaine (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  Financialisation of social welfare places a considerable responsibility on individuals to select financial products that are appropriate to their needs. At the same time, liberalisation of financial markets has made those ...
 • National risk regimes in Norway, Sweden and Iceland 

  Throne-Holst, Harald; Slettemeås, Dag; Kvarnlöf, Linda; Tómmason, Bödvar (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  This position paper is a deliverable from the first work package, WP 1 National risk regimes: The role of citizens, of the HomeRisk-project. The main aim of work package 1 is to identify the expectations and responsibilities ...
 • The monopolisation of the Norwegian slot machine market 

  Borch, Anita (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2015)
  In contrast to most of the European countries in the late 1990 and early 2000s, Norway monopolised the slot machine market in terms of making the 100% state-owned company, Norsk Tipping, to the only supplier of slot ...

View more