Collections in this community

Recent Submissions

 • Forbruk og det grønne skiftet 

  Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Tangeland, Torvald; Throne-Holst, Harald; Vittersø, Gunnar; Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina; Torjussen, Hanne (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2018)
  Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og Likestillingsdepartementets som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet i samarbeid med kolleger på Forbruksforsknings ...
 • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

  Slettemeås, Dag (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  This report aims to map smart/connected home products in Norwegian households. The data stems from a representative survey conducted among Norwegian consumers in May 2019. The study is part of the SIFO-led research project ...
 • En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne 

  Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Denne rapporten presenterer funn fra en studie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin digitale hverdag og deltagelse. Metodene som er anvendt i prosjektet er fokusgrupper og en spørreundersøkelse blant unge mellom ...
 • Jul – pynt, gaver, klær og mat 

  Bugge, Annechen Bahr; Klepp, Ingun Grimstad; Borch, Anita; Schjøll, Alexander; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  I denne rapporten er det sett nærmere på hvilken betydning og rolle pynt, gaver, klær og mat har i juleritualet. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at hvordan vi feirer jul er preget av stabilitet og relativt små ...
 • Referansebudsjettet 2019 

  Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2019, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
 • Fornuftig og forført. En forbruksstudie av Black Friday i Norge 

  Dulsrud, Arne; Schjøll, Alexander (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Ved hjelp av representativ spørreundersøkelse blant nordmenn utført like etter Black Friday i 2018 finner vi at 36 % handlet denne dagen. Median beløp man handlet for var 1 835 kr. Det er primært de unge som handlet. Kvinner ...
 • Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie 

  Bøyum, Live Standal; Hebrok, Marie (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Plastens innvirkning på miljø og klima har lenge vært et svært omdiskutert tema. Plastbæreposene fikk særdeles mye oppmerksomhet i forbindelse med EUs “plastposedirektiv” som kom i 2015. Etter at EU-direktivet ble vedtatt, ...
 • Utnyttes digitale spor til personlig prising av varer og tjenester? 

  Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Digitalisering av forbrukerrollen gjør det i dag praktisk mulig for nettbutikker å ta ulike priser fra ulike kunder basert på deres antatte kjøps- og betalingsvillighet. Hovedtema for denne studien er prisdiskriminering ...
 • Menneskerettigheter og etisk forbruk 

  Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B. Holth (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Ved hjelp av en spørreundersøkelse finner vi at de fleste nordmenn har begrenset tro på forbrukermakt. Imidlertid er det stadig flere som bedriver boikott av spesielle varemerker eller produkter fra spesifikke land. ...
 • En fargerik merkedag. Halloween i Norge i det 21. århundret 

  Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...
 • Bærekraft: Vanskelige valg i hverdagen 

  Vittersø, Gunnar (red.) (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Klima- og miljøtiltak griper direkte inn i folks hverdagsliv og får konsekvenser for tingene vi skaffer og hvordan vi bruker dem. I dette notatet utforsker vi hvilke dilemmaer og valg både forbrukere og myndigheter står ...
 • KRUS final report: Enhancing local value chains in Norway 

  Klepp, Ingun Grimstad; Tobiasson, Tone Skårdal; Haugrønning, Vilde; Vittersø, Gunnar; Grøva, Lise; Kvingedal, Torhild; Espelien, Ingvild; Kubberød, Elin (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Fra prosjektet startet i 2015 og frem til slutten i 2019 har KRUS hatt to mål: å forbedre markedet for og verdien av norsk ull og kartlegge mulighetene for lokal produksjon som et skritt mot bærekraft i klesindustrien. ...
 • Leve av å reparere? En studie av økonomien i reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer 

  Haugrønning, Vilde; Klepp, Ingun Grimstad; Strandbakken, Pål; Laitala, Kirsi; Throne-Holst, Harald (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Rapporten undersøker reparasjonsbransjen for klær og hvitevarer og aktørenes synspunkter på barrierer og muligheter for utvikling av tjenestene. Det er viktig å få en bredere forståelse for hvilke muligheter og barrierer ...
 • Photophop, fillers og falske glansbilder? En studie blant ungdom om kjønn, kropp og markedsføring i sosiale medier 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane; Bugge, Annechen Bahr (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Denne studien undersøker hvordan kjønn og kropp framstilles i markedsføringen rettet mot ungdom på nett, hvordan ungdom opplever, påvirkes og forholder seg til dette, samt hva slags digital forbrukerkompetanse ungdommene ...
 • Kartlegging av utviklingen i butikkstruktur, dagligvareutvalg og dagligvarepriser 

  Alfnes, Frode; Schjøll, Alexander; Dulsrud, Arne (Forbruksforskningsforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-07-11)
  Denne utredningen ser på utviklingen i butikkstruktur, vareutvalg og priser i norsk dagligvare. Den er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Utgangspunktet er en delrapport om vareutvalg i norske og ...
 • Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Norway. A summary report 

  Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2018)
  Denne rapporten handler om ‘financial well-being’ — økonomisk trygghet på norsk. Rapporten gir et oversiktsbilde av økonomisk trygghet i Norge i 2017, basert på en tidligere rapport: Kempson E, Poppe C. SIFO rapport ...
 • Søte jenter og tøffe gutter. En kunnskapsoppsummering om barn som forbrukere i et kjønnsperspektiv 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2019)
  I denne kunnskapsoppsummeringen belyser vi hvordan barn og unge må forholde seg som forbrukere i kjønnede markeder. Litteraturgjennomgangen tar primært for seg nordisk forskning av nyere dato som omhandler barn og unge ...
 • Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Ireland. A report to the Competition and Consumer Protection Commission (CCPC), Ireland 

  Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2018)
  Denne rapporten analyserer økonomisk trygghet i Irland, basert på data samlet inn i januar og februar 2018. Innbyggerne i Irland forventes å ta ansvar for sin eget økonomiske trygghet, både i nåtid og i fremtiden. Likevel ...
 • Markedsføring og personvern i sosiale medier – en flermetodisk undersøkelse med barn som medforskere 

  Rosenberg, Thea Grav; Steinnes, Kamilla Knutsen; Storm-Mathisen, Ardis (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2018)
  Norske barn har fra ung alder høyt nærvær på og personalisert bruk av internett (fra smarttelefoner) – og ikke minst sosiale medier. Dette stiller svært høye krav til norske barns digitale forbrukerkompetanse; de kan ...
 • Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet 

  Slettemeås, Dag; Mainsah, Henry; Berg, Lisbet (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2018)
  Denne SIFO-rapporten tar for seg de eldres (61-100 år) digitale hverdag og ser på utviklingen fra 2014 til 2018. Andel eldre med tilgang til internett (på datamaskin, nettbrett og smarttelefon) har økt fra åtte av ti til ...

View more