Collections in this community

Recent Submissions

 • Barndommens små voksne 

  Unknown author (Oslo, SIFO, 2006)
  Debatter i media den siste tiden har vist en økt bekymring for markedsføringen i det offentlige rom, med spesielt bekymring for en seksualisering av barndommen. Rapporten tar for seg barnemoten og fremstillingen av barn i ...
 • Forbruksforskning som forbrukerpolitikk 1939-1984 

  Hegnes, Jannike Wehn (2006)
  Nummer: 6-2006
 • Barrierer for gode energiløsninger i husholdningene 

  Strandbakken, Pål (2006)
  Nummer: 12-2006
 • "Enova anbefaler!" 

  Strandbakken, Pål (2006)
  Nummer: 11-2006
 • Trade not aid 

  Vramo, Lill Margrethe (Oslo, SIFO, 2006)
  Denne rapporten tar utgangspunkt i en konkret handelsbevegelse mellom et selskap i Sør - Asia og et selskap i Norden, og er i så måte en studie av globalisering i det 21. århundre. I nettopp denne handelsbevegelsen følger ...
 • Etisk politisk forbruk 

  Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Roos, Gun; Jacobsen, Eivind; Terragni, Laura (2006)
  Nummer: 13-2006 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Etisk- politisk forbruk
 • Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv 

  Poppe, Christian (2006)
  Nummer: 10-2006
 • Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte. En arbeidsmiljøundersøkelse 

  randil (Lysaker, SIFO, 1998)
  Dette er en undersøkelse om arbeidsmiljøet til ansatte som arbeider på ulike tidspunkter i varehandelen. For å belyse dette har vi valgt ut dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Det er her man finner de lengste ...
 • Trassig tillit? 

  Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2006)
  Dette notatet er laget på oppdrag av Forbrukerrådet, som også har deltatt aktivt i problem-formuleringsfasen og utvelging av hvilke spørsmål som er tatt med i spørreskjemaet. Temaet for utredningen er hvordan e. coli-saken ...
 • Sammenliknende test av 5 tekstilvaskemidler 

  Unknown author (2005)
  Nummer: 38-2005
 • Kompetente forbrukere? 

  Berg, Lisbet (oslo, SIFO, 2005)
  Det er en meget klar sammenheng mellom forbrukerkompetanse og refleksiv forbrukerpraksis. Datamaterialet gir ikke grunnlag for å hevde at forbrukerne i Norge er spesielt godt og bredt orientert i markedene. Heller ikke kan ...
 • Tillitens triangler 

  Berg, Lisbet (Oslo, SIFO, 2005)
  Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta matvaresikkerheten. Forbrukerne i Norge har i utgangspunktet oftere tillit til at Mattilsynet enn markedet kan ivareta ...
 • Gulrot og kålrot 

  Dragland, Steinar; Olsen, Nina Veflen; Vittersø, Gunnar; Rødbotten, Marit (Oslo, SIFO, 2005)
  Til tross for at norske forbrukere møter et lite variert tilbud av gulrot og kålrot i butikkene bidrar vaner, sosiale og kulturelle normer - samt aktuelle samfunnsdebatter på matområdet - til å befeste gulrot og kålrot ...
 • Skummelt gøy! 

  Ingrid Kjørstad (2005)
  Nummer: 1-2005 Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk
 • Gjeldsordninger i velstands-Norge 

  Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Oslo, SIFO, 2005)
  Analysen er basert på en gjennomgang av 193 gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete — 97 fra 1999 og 96 fra 2004. Sammensetningen av søkergruppen på de to måletidspunktene sammenliknes for å identifisere variasjoner i ...
 • Kreft og levekår 

  Borgeraas, Elling Martin (Oslo, SIFO, 2005)
  Rapporten inngår som dokumentasjonsrapport til forprosjektet ”Kreft og personlig økonomi” i regi av Kreftforeningen. Rapporten inngår som dokumentasjonsrapport til forprosjektet ”Kreft og personlig økonomi” i regi av ...
 • Dress med press – En studie av mannlig klesbruk i stortingssalen 

  Pettersen, Kristine (Oslo, SIFO, 2004)
  Dressbruk er i dag ikke pålagt de mannlige stortingsrepresentantene. Forfatteren diskuterer derfor hvorfor de mannlige stortingsrepresentantene mener dress er naturlig i stortingssalen på Stortinget. Dressbruk er i dag ...
 • Prisforskjeller, prisutvikling og prisspredning i Norge og Sverige – 2002, 2003 og 2004 

  randil (Oslo, SIFO, 2004)
  Merkevarer mat var i oktober 2003 gjennomsnittlig 15 prosent lavere i Sverige enn i Norge, mens merkevarer ”non-food” var 8 prosent lavere. Dette var en reduksjon fra oktober 2002, da merkevarene samlet var 22 pro-sent ...
 • Den kommersielle ungdomstiden 

  Brusdal, Ragnhild (Oslo, SIFO, 2004)
  Rapporten ser på skoleelever i ungdomsskolen og videregående og deres forbruk på en rekke områder. Hva de bruker penger på, og hva dette varierer med. Rapporten ser på skoleelever i ungdomsskolen og videregående og deres ...
 • Gjeldsordninger under press 

  Poppe, Christian (SIFO, Nydalen, 2005)
  Analysen er basert på en gjennomgang av 78 endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003. Rapporten tar bl.a. for seg begrunnelsene for begjæringene, de økonomiske endringene som er skjedd i skyldnernes økonomi siden ...

View more