Now showing items 1-6 of 6

  • Bergen fortettes – ny praksis i Paradis 

   Nordahl, Berit Irene (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2018-09)
   Fra og med Kommuneplanen av 2006 har Bergen gjennomført en dreining i sin arealpolitikk, fra byspredning mot knutepunktfortetting. Den nylig inngåtte Byvekstavtalen mellom Bergen kommune og staten bekrefter at stat og ...
  • Bruk av vertskommunemodellen blant norske kommuner 2008-2016 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-02)
   Ved hjelp av sekundærkilder, samt data fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase (ODB) og data fra en tilleggsundersøkelse fra 2009 beskrives utbredelsen av vertskommunesamarbeid for utvalgte ...
  • Fra Mindemyren til Mindebyen? 

   Nordahl, Berit Irene (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2018-10-30)
   Asplan Viak har på oppdrag fra NIBR utført en mindre evaluering av områderegulering for Mindemyren med tanke på gjennomføring. Planen omfatter et stort område med mange komplekse problemstillinger. Det har ikke ligget ...
  • Fra plan til realisering: Analyse av «den klassiske bolig- og miljøfornyelsen» 

   Ohnstad, Olav (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2018)
   Bergen kommune fikk i 2016 midler til prosjektet «Fra plan til realisering – hvordan gjøre visjon til virkelighet?». Prosjektet ser på implementeringen av Byvekstavtalen. Bergen kommune har valgt å legge om hele ...
  • Kommunedelsutvalget og andre geografisk begrensede utvalg i norske kommuner 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-02)
   Notatet er et tilleggsnotat til NIBR-rapport 2016:20, som presenterte data om organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner fra 2016. Temaet som tas opp ble ikke berørt i NIBR-rapport 2016:20, selv om ...