Now showing items 1-20 of 322

  • 10 sjekkpunkter for utendørs bokvalitet i by 

   Jon Guttu (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Last ned gratis De ti sjekkpunktene bygger på empirisk forskning om utearealer og er rettet mot de vanligste manglene ved utbygging i tette bystrøk. De er formulert som tommelfingerregler og beregnet på utbyggere,saksbehandlere ...
  • A note on sampling procedures for the hotel survey 

   Aasland, Aadne; Guri Tyldum (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2011)
   Last ned gratis The paper decribes the sample for the survey of hotel employees in Oslo and Akershus. it gives details of challenges met and measures made to obtain a representative sample of the target population. The ...
  • A participatory pathbreaker? 

   Braathen, Einar (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2006)
   Last ned gratis The study examines experiences of rural producer organisations in four countries - Malawi, Zambia, Tanzania and Uganda - from the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) processes. It synsthesises and ...
  • Aid for women's empowerment and gender equality 

   Aasen, Berit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Last ned gratis Aid to women's empowerment and gender equality has existed for more than 30 years. This working paper discusses the current state of the art of such aid; what experiences that has been gained; and what new ...
  • Alternative anvendelser av arealer i Groruddalen 

   Johansen, Steinar; Hild Marte Bjørnsen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
   Last ned gratis Notatet viser resultater av PANDA-framskrivninger for nærings- og sysselsettingsutviklingen i Oslo/Akershus basert på forutsetinger levert av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Prosjektet har hatt som formål ...
  • Alternativer til plassering utenfor hjemmet 

   Lars B. Kristofersen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
   Fylkesbarnevernet og flere av kommunene i Buskerud startet sitt prosjekt "Tiltak i nærmiljøet" sommeren/høsten 2001. Dette notatet er en oppsummering av noen sider ved NIBRs evaluering av fylkesbarnevernets prosjekt i ...
  • En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune 

   Schou, Arild; Lorentzen, Hilde (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Øvre Eiker kommune gjennomførte høsten 2008 et Innbyggerakademi som er en møteplass mellom kommunens innbyggere, ansatte og politikere. Hensikten med akademiet er å utvikle en tilrettelagt møteplass der kommune og innbygger ...
  • Authority, Responsibility and Justice in Environmental Politics 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2007)
   Last ned gratis Many of today's most pressing environmental problems share one important characteristic: they are cross-boundary, i.e. they disregard political and geographical borders. Obviously, this is challenging for ...
  • Bank og finans 

   Orderud, Geir; Per Gunnar Røe (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2006)
   Last ned gratis Prosjektet er en kvalitativ analyse av banker og finansinstitusjoner og den rolle disse spiller i forhold til boligutbyggere. Intervjuene med mellomledere i bank og finans har fokusert på prosedyrer i ...
  • Barne- og ungdomsbasen i Skedsmo 

   Thomas Haaland (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2006)
   Last ned gratis Notatet gir en kort beskrivelse av arbeidet ved Barne- og ungdomsbasen, og gjengir samarbeidende etaters vurderinger av dette arbeidet. Tilknyttet prosjekt Barne- og ungdomsbasen i Skedsmo kommune
  • Barnevern og kontantstøtte 1999-2000 

   Sten-Erik Clausen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis Analysene som presenteres er basert på registerdata om barnevern, sosialhjelp og kontantstøtte. Materialet består av i alt 5.395 barn som hadde fått tiltak fra barnevernet i 1999-2000. Av disse hadde 69 ...
  • Bedre enn sitt rykte - om byenes omdømme - men mest om Drammen 

   Yngve Carlsson (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2006)
   Last ned gratis I notatet presenteres hva som kan være årsakene til at Drammen har et dårlig omdømme, og hva som er gjort for å bedre på dette. Notatet er identisk med et kåseri som ble holdt i Drammen kommunes ...
  • Befolkning og bolig – Buskerud 

   rolfb; Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2015)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av Buskerud fylkeskommune. Utgangspunktet er en rapport som Transportøkonomisk institutt (TØI) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet for Osloregionen, en ...
  • Befolkningsutsikter og flytting i Nord-Troms 

   Kjetil Sørlie; Langset, Bjørg (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2008)
   Last ned gratis Nord-Troms har i det lange løp hatt en svak nedgang i folketallet, og det gjelder alle kommunene i regionen. Nordreisa og Skjervøy har siste tiår hatt litt mindre nedgang enn de andre, men de spør seg hele ...
  • Befolkningsutvikling på Smøla og Vega 

   Harvold, Kjell-Arve (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
   Øykommuene Vega og Smøla har begge opplevd en relativ sterk befolkningsnedgang de sisste årene. I begge kommunene ser vi en forgubbingsstendens og sannsynligheten for fortsatt nedgang i befolkningen de nærmeste årene er ...
  • Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit; Ruud, Marit Ekne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-02)
   Rapporten belyser hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. I tillegg er barnefamilier som ...
  • Bo-, arbeids-, og serviceregioner i Nordland 

   Dag Juvkam (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
   Last ned gratis Bo-, arbeids-, og serviceregioner er en type region som i det daglige er nokså lik bo- og arbeidsmarkedsregionene i utstrekning. Ulike former for service har imidlertid forskjellig terskel og rekkevidde, ...
  • Bokvalitet på områdenivå 

   Jon Guttu; lenes; Mathilde Anker; Odd Eirik Arnesen; Marte Boro (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2004)
   Last ned gratis Notatet presenterer en metode for kartlegging og vurdering av bokvalitet på områdenivå. Formålet er å kunne finne frem til områder der det kan være behov for offentlige tiltak for å bedre bokvaliteten. ...
  • Bolig + 

   lenes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
   Last ned gratis Notatet presenterer en programskisse til planlegging av et større boligområde. Boligdelen rommer ulike typer eie- og leieboliger, vanlige boliger, bofellesskap og boliger for spesielle brukergrupper. Skissen ...
  • Bolig + 

   lenes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
   Last ned gratis