Collections in this community

Recent Submissions

 • Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen? 

  Wiig, Henrik; Tesli, Arne; Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-08)
  Prosjektet undersøkte hvilken innflytelse regionale planer for vindkraft i konsesjonsprosessen og utarbeidelse av nasjonal ramme for vindkraft, samt lanserer forslag til institusjonell og lovmessig endringer som kan gi ...
 • Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis 

  Danielsen, Ole Andreas; Klausen, Jan Erling; Stokstad, Sigrid (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-08)
  Denne rapporten sammenstiller to delrapporter som belyser ulike sider av statens styring av kommunene, på to særlovsområder. Del 1 gjennomfører en analyse av styringsdiskurs og styringspraksis på helse og omsorgsområdet ...
 • Bo-, arbeids-, og serviceregioner i Nordland 

  Dag Juvkam (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis Bo-, arbeids-, og serviceregioner er en type region som i det daglige er nokså lik bo- og arbeidsmarkedsregionene i utstrekning. Ulike former for service har imidlertid forskjellig terskel og rekkevidde, ...
 • Vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde 

  Hovik, Sissel; Eva Irene Falleth (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis Tilknyttet prosjekt Kommunal forvaltning av Setesdal landskapsvernområde
 • Konsulentbedrifter og byutvikling 

  Arvid Strand; Harvold, Kjell-Arve; Bjørn Moen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis
 • Gender Equality and Multilateral Development Banks (MDBs) 

  Aasen, Berit (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis The Multilateral Development Banks have worked on gender equality for more than 20 years. This paper gives a presentation of the World Bank, the African Development Bank, The Asian Development Bank and the ...
 • Ungdoms bilder av bygda og tanker om framtida 

  Vestby, Guri Mette (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis
 • Nyinnflytting, videreflytting og annen storbydemografi 

  Kjetil Sørlie (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis Stadig flere av landets unge flytter inn til storbyene. Av alle som kommer har det vært vanlig at omtrent 60 prosent har flyttet ut igjen innen de er 35 år. Tendensen til å flytte videre har i de siste ...
 • Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer 

  janerl; Inger-Lise Saglie; Knut Bjørn Stokke; Marte Winsvold (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2012)
  Forventede klimaendringer vil skape endrede betingelser for byplanlegging. Prosjektet undersøker hvordan måten aktørene i byplanlegging koordineres på har betydning for norske byers tilpasning til fremtidige klimaendringer. ...
 • Bolig + 

  lenes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2003)
  Last ned gratis
 • The gender dimension of rural producer organisation in Zambia 

  Charlotte Wonani (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2004)
  Download for free This report is one of four reports in the series of policy reports from the Business Experience Exchange Programme. It analyses the gender dimension of producer organisations in national policy development ...
 • Bolig + 

  lenes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2002)
  Last ned gratis Notatet presenterer en programskisse til planlegging av et større boligområde. Boligdelen rommer ulike typer eie- og leieboliger, vanlige boliger, bofellesskap og boliger for spesielle brukergrupper. Skissen ...
 • The gender dimension of rural producer organisations in Tanzania 

  Esther Towo (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2004)
  Download for free This report is one of four reports in the series of policy reports from the Business Experience Exchange programme. It analyses the gender dimension of producer organisations in national policy development ...
 • Eldres boligpreferanser 

  Barlindhaug, Rolf (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis Notatet viser utviklingen i eldrebefolkningen fram til 2030 fordelt på sentrale og perifere kommuner. Boligpreferanser defineres i forhold til etterspørsel. Teorier om eldres flytting, studier av faktisk ...
 • Kystens kulturminner og kulturmiljøer i Fræna 

  Skogheim, Ragnhild; Knut Bjørn Stokke; Erling Vindenes (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2009)
  Last ned gratis Notatet er et produkt under Strategisk Instituttprogram (SIP) Kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning 2004-2008, finansiert av Norges forskningsråd. I programmmet samarbeider Norsk ...
 • Fra statlig styring til grønt partnerskap? 

  Harvold, Kjell-Arve; Hovik, Sissel; Erling Vindenes (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2006)
  Download for free I notatet drøftes grønt partnerskap som alternativ til vern etter naturvernloven. Dette diskuteres med utgangspunkt i erfaringer fra Skjærgårdsparken langs Sørlandskysten, arbeidet med bruks- og verneplan ...
 • Parties, citizens and local elections in Mozambique 2003 

  Braathen, Einar (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2004)
  Download for free The paper is based on a study before, during and after the second local elections held in Mozambique, November 19, 2003. Field work was carried out in four municipalities and a citizen survey conducted ...
 • Rural producer organisations and policy formulation in Zambia 

  Hyde Haantuba; Mukata Wamulume (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2004)
  Download for free This report is one of four reports in the series of policy reports from the Business Experience Exchange Programme. It analyses the role of rural producer organisations in national policy development ...
 • Social funds in Africa 

  Braathen, Einar (Oslo: Norwegian Instiute for Urban and Regional Research, 2004)
  Download for free This is a draft contribution to a book on poverty reduction and the state.
 • Kommunal organisering 2004 

  Hovik, Sissel; Inger Marie Stigen (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2004)
  Download for free Notatet gir en oversikt over hovedtrekkene ved organisasjons- og arbeidsformer i kommunene og fylkeskommunene per 2004. Opplysningene bygger på en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og ...

View more