Recent Submissions

  • Barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier. Begrepsdrøfting og forskningskunnskap 

    Kristofersen, Lars B. (NOVA, OsloMet, 2019)
    Begrepene barnefattigdom og barn i lavinntektsfamilier blir drøftet i dette notatet. Tall fra Statistisk sentralbyrå (2019) viser at 10,7 prosent av alle barn og unge under 18 år bodde i husholdninger med vedvarende ...
  • Test 

    Young, Hayden; Young, Ann-Teresa (2018)
    <h1>Title</h1> <p><b>test</b></p>