Now showing items 11-13 of 13

  • Ungdata 2019. Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (NOVA, Oslomet, 2019)
   I all hovedsak står det bra til med norsk ungdom. Ungdata viser at de aller fleste trives med det livet de lever. Ungdom er godt fornøyd med foreldrene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor. Ni av ti ...
  • Ungdata junior 2017–2018. Resultater fra en spørreundersøkelse blant elever i alderen 10 til 12 år. 

   Løvgren, Mette; Svagård, Vegard (NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet, 2019)
   Ungdata junior er en anonym spørreskjemaundersøkelse der barn i alderen 10–12 år svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med i fritiden og på skolen. I 2017 og 2018 deltok 15 529 barn i undersøkelsen som ...
  • Ungdom, kjønn og fritid 

   Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (Oslo: NOVA, 2019)
   Denne rapporten handler om kjønnsmønstre i ungdoms organiserte og uorganiserte fritid, og om likestillingsutfordringer knytta til dette. Rapporten er basert på den kvalitative longitudinelle intervjustudien Ungdom i ...