Recent Submissions

 • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

  Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019-08-08)
  Innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene jobber to av tre ansatte deltid (KS, 2017, 41). Det er bred enighet blant de folkevalgte, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene om at den høye deltidsandelen er ...
 • Arbeidsinkludering og mentor, delrapport 2 

  Enehaug, Heidi; Klethagen, Pål; Spjelkaik, Øystein (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2019-05)
  Prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene» er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av FoU-midler fra NAV. Prosjektperioden er august 2016 til august 2019. Dette er ...
 • Medbestemmelsesbarometeret 2019 

  Falkum, Eivind; Hansen, Per Bonde; Ingelsrud, Mari Holm; Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Drange, Ida (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019-04-10)
  Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på arbeidsplassene og i arbeidslivet. Vi har definert medbestemmelse og medvirkning som egne former for styring ...
 • Utvikling av «Boindeks» for leieboliger. Beboeropplevelse av bolig, bomiljø, kontraktsforhold og utleier 

  Brattbakk, Ingar; Woll, Katrine Mauseth; Aunan, Sigmund; Aasen, Lars (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019)
  Boindeks er et pilotprosjekt hvor vi har involvert kommunale beboere og masterstudenter i sosialt arbeid som medforskere i et undersøkelsesopplegg basert på faglig sterkt partnerskap mellom en interesseorganisasjon for ...
 • Følgeevaluering av «Familie for første gang». Delrapport 2: Prosjektfase 2017 - 2018 

  Pedersen, Eirin; Nilsen, Wendy (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019-01-03)
  Dette er den andre av to delrapporteringer fra prosessevalueringen. Denne delrapporten følger utprøvingen i oppstartsfasen mellom våren 2017 og våren/sommeren 2018. Rapporten inneholder både kvalitative intervju samlet ...
 • Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018 

  Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019-02-05)
  • Forskerforbundets medlemmer opplever høy grad av innflytelse over eget arbeid og høy grad av fleksibilitet i når og hvor arbeidet utføres. • Det formelle tillitsvalgtapparatet er godt etablert i statlig tariffområde. • ...