Now showing items 417-436 of 610

  • Omstilling av opptreningsinstitusjonene 

   Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Notatet evaluerer et tilskudd vedtatt av Stortinget til utvikling av institusjonsbaserte tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering, hos rehabiliteringsinstitusjoner som mistet avtale med de regionale ...
  • Omstilling av opptreningsinstitusjonene 

   Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Notatet evaluerer et tilskudd vedtatt av Stortinget til utvikling av institusjonsbaserte tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering, hos rehabiliteringsinstitusjoner som mistet avtale med de regionale ...
  • Omstilling og utvikling av private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner 

   Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Notatet redegjør for omstillingstilskuddet for utviklingen av institusjonsbasert opptreningstilbud innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering, forvaltet av Helsedirektoratet. Vi gjennomgår de generelle rammene for ...
  • Omstilling og utvikling av private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner 

   Fossestøl, Knut (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Notatet redegjør for omstillingstilskuddet for utviklingen av institusjonsbasert opptreningstilbud innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering, forvaltet av Helsedirektoratet. Vi gjennomgår de generelle rammene for ...
  • Omstillinger og sluttvederlag i staten 

   Salomon, Robert; Wathne, Christin Thea; Holter, Øystein Gullvåg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2003)
   Staten blir stilt overfor store utfordringer som arbeidsgiver når det av ulike grunner er aktuelt å foreta nedbemanning av offentlig virksomhet. Forprosjektet om bruk av virkemidler ved omstillinger av statlig virksomhet ...
  • Omstillinger og sluttvederlag i staten 

   Salomon, Robert; Wathne, Christin Thea; Holter, Øystein Gullvåg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2003)
   Staten blir stilt overfor store utfordringer som arbeidsgiver når det av ulike grunner er aktuelt å foreta nedbemanning av offentlig virksomhet. Forprosjektet om bruk av virkemidler ved omstillinger av statlig virksomhet ...
  • Opp eller ut? 

   Lyng, Selma (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Den norske advokatforening og foreningens Kvinneutvalg. Rapporten retter søkelyset mot kvinnefrafallet i advokatbransjen: hvilke prosesser, mekanismer og faktorer spiller inn ...
  • Opp eller ut? 

   Lyng, Selma (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2008)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Den norske advokatforening og foreningens Kvinneutvalg. Rapporten retter søkelyset mot kvinnefrafallet i advokatbransjen: hvilke prosesser, mekanismer og faktorer spiller inn ...
  • Oppfølging av ungdom i NAV 

   Mentzoni, Tatiana Maximova; Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Dette heftet er bestilt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å gi lett tilgjengelig kunnskap til ansatte i NAV. Målet er å gi konkrete råd og tips for oppfølging av unge som står i fare for å falle utenfor. Vi håper ...
  • Oppfølging av ungdom i NAV 

   Mentzoni, Tatiana Maximova; Frøyland, Kjetil (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Dette heftet er bestilt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet for å gi lett tilgjengelig kunnskap til ansatte i NAV. Målet er å gi konkrete råd og tips for oppfølging av unge som står i fare for å falle utenfor. Vi håper ...
  • Oppfølgingsundersøkelse om ansettelse av funksjonshemmede i staten 

   Bull, Helga; Andreassen, Tone Alm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Dette notatet gir et bilde av hvordan statlige virksomheter jobber med å rekruttere flere personer med nedsatt funksjonsevne. Notatet er basert på en elektronisk spørreundersøkelse til et utvalg statlige virksomheter. ...
  • Oppfølgingsundersøkelse om ansettelse av funksjonshemmede i staten 

   Bull, Helga; Andreassen, Tone Alm (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Dette notatet gir et bilde av hvordan statlige virksomheter jobber med å rekruttere flere personer med nedsatt funksjonsevne. Notatet er basert på en elektronisk spørreundersøkelse til et utvalg statlige virksomheter. ...
  • Oppvekststedets betydning for barn og unge 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid. Andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og spesielt innad i Oslo finner forskerne sterke ...
  • Oppvekststedets betydning for barn og unge 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid. Andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og spesielt innad i Oslo finner forskerne sterke ...
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne. Bakgrunnen til de ansatte ved NAV-kontorene er ganske jevnt ...
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne.
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne. Bakgrunnen til de ansatte ved NAV-kontorene er ganske jevnt ...
  • En organisasjon i utvikling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2014)
   Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne.
  • Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser 

   Thune, Taran; Enehaug, Heidi (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Denne litteraturstudien presenterer utdrag av de senere års internasjonale bidrag til organisasjons- og arbeidsmiljøforskningen innen feltet fusjoner og oppkjøp. Forsk­nings­bidragene som er gjennomgått er av varierende ...
  • Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser 

   Thune, Taran; Enehaug, Heidi (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2007)
   Denne litteraturstudien presenterer utdrag av de senere års internasjonale bidrag til organisasjons- og arbeidsmiljøforskningen innen feltet fusjoner og oppkjøp. Forsk­nings­bidragene som er gjennomgått er av varierende ...