Now showing items 223-242 of 610

  • Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper? 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ellingsen, Dag (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   I forbindelse med et partssammensatt arbeid om livsfasepolitikk for flygeledere var det ønske om at dødelighet og dødsårsaker undersøkes. Partene i samarbeidet er Avinor som arbeidsgiver og Norsk Flygelederforening (NFF) ...
  • Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper? 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ellingsen, Dag (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   I forbindelse med et partssammensatt arbeid om livsfasepolitikk for flygeledere var det ønske om at dødelighet og dødsårsaker undersøkes. Partene i samarbeidet er Avinor som arbeidsgiver og Norsk Flygelederforening (NFF) ...
  • Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Fossestøl, Knut; Rugkåsa, Marianne; anneto; Krisztina Gyüre; Gubrium, Erika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Høgskolen i Oslo og Akershus evaluerer Arbeids- og velferdsdirektoratets (AVdir) satsing for å prøve ut en helhetlig oppfølgingsmodell for lavinntektsfamilier (HOLF-modellen) i NAV. I HOLF-modellen arbeider familiekoordinatorene ...
  • Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Fossestøl, Knut; Rugkåsa, Marianne; anneto; Krisztina Gyüre; Gubrium, Erika (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2016)
   Høgskolen i Oslo og Akershus evaluerer Arbeids- og velferdsdirektoratets (AVdir) satsing for å prøve ut en helhetlig oppfølgingsmodell for lavinntektsfamilier (HOLF-modellen) i NAV. I HOLF-modellen arbeider familiekoordinatorene ...
  • Helse- og arbeidsaksen i et komparativt perspektiv 

   Skarpaas, Ingebjørg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Dette notatet belyser tre institusjonelle og organisatoriske løsninger som Finland har iverksatt for å koble helsesektoren og arbeids-/velferdsområdet tettere sammen. De tre løsningene representerer tre ulike tilnærminger ...
  • Helse- og arbeidsaksen i et komparativt perspektiv 

   Skarpaas, Ingebjørg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, 2010)
   Dette notatet belyser tre institusjonelle og organisatoriske løsninger som Finland har iverksatt for å koble helsesektoren og arbeids-/velferdsområdet tettere sammen. De tre løsningene representerer tre ulike tilnærminger ...
  • Helsefagarbeidernes muligheter for utvikling og bruk av kunnskaper og ferdigheter i jobben 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   I denne rapporten ser vi på helsefagarbeideres muligheter for utvikling og bruk av sine kunnskaper og ferdigheter i jobben. Det å få bruke og utvikle sin kompetanse i arbeidet er viktig for den enkeltes arbeidstakers ...
  • Helsefagarbeidernes muligheter for utvikling og bruk av kunnskaper og ferdigheter i jobben 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2017)
   I denne rapporten ser vi på helsefagarbeideres muligheter for utvikling og bruk av sine kunnskaper og ferdigheter i jobben. Det å få bruke og utvikle sin kompetanse i arbeidet er viktig for den enkeltes arbeidstakers ...
  • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University, 2019-08-08)
   Innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene jobber to av tre ansatte deltid (KS, 2017, 41). Det er bred enighet blant de folkevalgte, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene om at den høye deltidsandelen er ...
  • Hensiktsmessig oppgavedeling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Både ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i skole-, barnehage- og helsesektoren opplever større arbeidspress blant annet som følge av flere utenomfaglige oppgaver, økende krav til dokumentasjon og rapportering. Disse oppgavene ...
  • Hensiktsmessig oppgavedeling 

   Reichborn-Kjennerud, Kristin (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Både ledelsen, tillitsvalgte og ansatte i skole-, barnehage- og helsesektoren opplever større arbeidspress blant annet som følge av flere utenomfaglige oppgaver, økende krav til dokumentasjon og rapportering. Disse oppgavene ...
  • HiO – Arbeidsmiljø i utvikling 

   Sørensen, Bjørg Aase; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Rapporten presenterer erfaringer, arbeidsformer og resultater fra et arbeidsmiljøprosjekt ved Høgskolen i Oslo (HiO). Den tredje arbeidsmiljøundersøkelsen i rekken omfatter alle avdelinger, og fikk god opp-slutning. AMU ...
  • HiO – Arbeidsmiljø i utvikling 

   Sørensen, Bjørg Aase; Grimsmo, Asbjørn (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2009)
   Rapporten presenterer erfaringer, arbeidsformer og resultater fra et arbeidsmiljøprosjekt ved Høgskolen i Oslo (HiO). Den tredje arbeidsmiljøundersøkelsen i rekken omfatter alle avdelinger, og fikk god opp-slutning. AMU ...
  • Historie – et guttefag? 

   Egeland, Cathrine; Cathrine Tømte; Gunnes, Hebe (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...
  • Historie – et guttefag? 

   Egeland, Cathrine; Cathrine Tømte; Gunnes, Hebe (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet., 2013)
   Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...
  • Hjerte, hode, hender 

   Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet (distributør)., 2007)
   Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale med gode kolleger skal øke graden av mestring. Vi har kalt boka ”Hjerte – ...
  • Hjerte, hode, hender 

   Amble, Nina (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet (distributør)., 2007)
   Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale med gode kolleger skal øke graden av mestring. Vi har kalt boka ”Hjerte – ...
  • Hjerte, hode, hender (2. utgave) 

   Amble, Nina; Elisabeth Gjerberg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Helsedirektoratet., 2009)
   Publikasjonen kan bestilles hos Helsedirektoratet. Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale ...
  • Hjerte, hode, hender (2. utgave) 

   Amble, Nina; Elisabeth Gjerberg (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Helsedirektoratet., 2009)
   Publikasjonen kan bestilles hos Helsedirektoratet. Dette er en håndbok som skal hjelpe dem som ønsker det i gang med refleksjon knyttet til egne arbeidsoppgaver. Tanken er at refleksjon og samtale ...
  • HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken 

   Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Salomon, Robert; Bernstrøm, Vilde Hoff (Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, 2015)
   På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk og i samarbeid med Abelia har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) gjennomført en studie i kunnskapsbedrifter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia som utforsker HR-funksjonens ...