Now showing items 1-20 of 1716

  • Planning and managing community nutrition work 

   Oshaug, Arne (World Health Organization, Regional Office for Europe / International Nutrition Section, WHO Collaborating Center, Nordic School of Nutrition, University of Oslo, 1994)
  • Selvhjelp i folkehelsearbeid 

   Frøydis Eidheim (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   Last ned gratis Dette notatet er resultat av en forstudie i Angstringen, en selvhjelporganisasjon av og for mennesker med angst. Forstudien har først og fremst siktet mot å identifisere trekk ved organisasjonens ideologi ...
  • Selvhjelp i folkehelsearbeid 

   Frøydis Eidheim (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Download for free Dette notatet er resultat av en forstudie i Angstringen, en selvhjelporganisasjon av og for mennesker med angst. Forstudien har først og fremst siktet mot å identifisere trekk ved organisasjonens ideologi ...
  • Klassiske analyser: betingelser og barrierer for bosetting i distriktene 

   Agnete Wiborg; Cecilie Høj Anvik (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2000)
   I notatet presenteres en kunnskapsoversikt over betingelser og barrierer for bosetting i distriktene, basert på forskning som er gjennomført på 1980- og 1990-tallet. Utgangspunktet er kvalitativt baserte case-studier, og ...
  • Klassiske analyser: betingelser og barrierer for bosetting i distriktene 

   Agnete Wiborg; Cecilie Høj Anvik (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2000)
   Download for free I notatet presenteres en kunnskapsoversikt over betingelser og barrierer for bosetting i distriktene, basert på forskning som er gjennomført på 1980- og 1990-tallet. Utgangspunktet er kvalitativt baserte ...
  • Det norske måltidsmønsteret - ideal og praksis 

   Bugge, Annechen Bahr; Døving, Runar (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2000-03)
  • Sykehusoppgjøret 

   Jøran Toresen (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforksning, 2001)
   Last ned gratis Fylkene vil ikke være i stand til å 'drive de resterende oppgavene på en tilfredsstillende måte' etter sykehusoppgjøret. Til sammen må fylkenes frie inntekter økes med mellom 1270 og 1750 millioner kroner ...
  • Vold, konflikt og gjenger 

   Thomas Haaland; Tore Bjørgo (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2001)
   Download for free Rapporten gir resultater fra en undersøkelse av omfanget av vold, trusler, gjengtendenser, rus og hærverk blant ungdomsskoleelever i Skedsmo kommune.
  • Policy exercise for stakeholders in the forest sector in Murmansk region 

   Vigdis Nygaard; Lyudmila Ivanova (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2001)
   Download for free This document consists of a working paper from a policy exercise for stakeholders in the forest sector in Murmansk region. The exercise was organised by three research institutions: NIBR from Norway, ...
  • Unge voksne i utkant-Norge 

   Orderud, Geir (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2001)
   Download for free På grunnlag av en spørreskjemaundersøkelse i et utvalg distriktskommuner i Hedmark, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag forsøker notatet å avdekke oppfatninger om stedselementene natur og kulturlandskap, ...
  • Fokus på unge brukere på krisesenter 

   Solberg, Anne (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2001)
   Download for free Studien kaster lys over hvordan barn i skolealder håndterer de betingelsene som tilbys dem mens de bor på krisesenter med moren sin. Arbeidet er en forstudie som følges opp av en mer omfattende undersøkelse. ...
  • Det samiske knutepunkt for LA 21 

   Einar Eythorsson (Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis Dette er det andre notatet fra en underveisevaluering av det samiske knutepunkt for Lokal Agenda 21. Notatet er en analyse av gjennomføringen av tiltak som ble planlagt og initiert i regi av samisk knutepunkt ...
  • Boligpolitikk i et utbyggerstyrt marked 

   Skogheim, Ragnhild (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2001)
   Download for free
  • Mellom symbol, eksperiment og administrasjon? 

   Harvold, Kjell-Arve (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2001)
   Download for free I notatet drøftes den kommunale tilpasningen til lokal Agenda 21 (LA 21), basert på arbeidet i tre norske kommuner. Casestudiene viser at det er stor forskjell i de tre kommunenes LA 21-arbeid. ...
  • Fokus på unge brukere på krisesenter 

   Solberg, Anne (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis Studien kaster lys over hvordan barn i skolealder håndterer de betingelsene som tilbys dem mens de bor på krisesenter med moren sin. Arbeidet er en forstudie som følges opp av en mer omfattende undersøkelse. ...
  • Øremerkede tilskudd til pleie og omsorg 

   Jøran Toresen (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2001)
   Download for free Generelt var det små lekkasjer fra øremerkede tilskudd til pleie og omsorg i 1997, men i de aller rikeste kommunene var det forholdsvis betydelig lekkasje. Etter innføring av aktivitetskravet i 1998, ...
  • Det samiske knutepunkt for LA 21 

   Einar Eythorsson (Oslo, Alta: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2001)
   Download for free Dette er det andre notatet fra en underveisevaluering av det samiske knutepunkt for Lokal Agenda 21. Notatet er en analyse av gjennomføringen av tiltak som ble planlagt og initiert i regi av samisk ...
  • Sykehusoppgjøret 

   Jøran Toresen (Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research, 2001)
   Download for free Fylkene vil ikke være i stand til å 'drive de resterende oppgavene på en tilfredsstillende måte' etter sykehusoppgjøret. Til sammen må fylkenes frie inntekter økes med mellom 1270 og 1750 millioner ...
  • Intensjoner og realiteter i et prosjekt 

   Ingvild H. Røsstad (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis Notatet er en evaluering av prosjektet "Kultur gir helse" i Bygdøy-Frogner bydel i Oslo. Det er opprinnelig skrevet som hovedfagsoppgave i sosiologi ved Universietet i Oslo.
  • Mellom symbol, eksperiment og administrasjon? 

   Harvold, Kjell-Arve (Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, 2001)
   Last ned gratis I notatet drøftes den kommunale tilpasningen til lokal Agenda 21 (LA 21), basert på arbeidet i tre norske kommuner. Casestudiene viser at det er stor forskjell i de tre kommunenes LA 21-arbeid. Den store ...