DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • Nærings- og distriktsutvikling - perspektiver, politikk/virkemidler og samhandling 

  Onsager, Knut (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-07)
  Rapporten retter søkelyset på nærings- og distriktsutvikling i Norge, og belyser noen sentrale utviklingstrekk og -perspektiver, politikkfelt, virkemidler og utviklingssamarbeider mellom kommuner.
 • Karakterisering av human Endonuklease V 

  Tune, Benedicte Grebstad; Oanæs, Celine (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-22)
  Human Endonuklease V (hEndoV) er et enzym som kutter spesifikt i den andre fosfodiesterbindingen 3´ til inosin på RNA. Inosiner er en sentral komponent i tRNA, og hEndoV er derfor i stand til å kutte her. Proteinet RNase ...
 • Human endonuklease V- Isoformer og aktivitet i makrofager og T-celler 

  Storbråten, Marielle; Skurdal, Eivind (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  Human Endonuklease V er et enzym som kutter ved inosiner i RNA in vitro. Den overordnede hensikten med denne oppgaven var å studere isoformene 282, 308 og 309 for å få en bedre forståelse av in vivo funksjonen til human ...
 • Utvikling av kompetitive immunoassay for deteksjon av tyroksin 

  Frosta, Bendik Aasen; Klæbo, Sivert J. G. (OsloMet – storbyuniversitetet, 2019-05-23)
  I denne oppgaven ble et kompetitivt immunoassay utviklet for deteksjon av fritt tyroksin ved bruk av små magnetiske kuler (Dynabeads). Det kompetitive immunoassayet ble optimalisert med hensyn på sterkere signal og ...
 • Flyktninger i introduksjonsprogrammet - Hvilke erfaringer har de med å delta? 

  Tronstad, Kristian Rose (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-09)
  Rapporten inneholder en analyse av flyktninger i introduksjonsprogram, og deres erfaringer med å delta i norskopplæring og kvalifisering til arbeid eller videre utdanning. Videre analyseres resultatene til flyktninger og ...

View more