DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • Preferences of key actors on key issues in EU consumer policy 

  Austgulen, Marthe Hårvik; Bøyum, Live Standal (Consumption Research Norway (SIFO), OsloMet, 2019)
  The aim of this report is to investigate what characterises the perceptions of and preferences in EU consumer policy of various actor types that are involved in shaping and implementing this policy. More specifically, ...
 • Ledelse og organisering av innovasjonsprosesser i Gran og Lunner kommuner. En casestudie av implementering av hverdagsmestring i helse og omsorg 

  Wittrock, Christian; Ingelsrud, Mari Holm; Norvoll, Reidun (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-02)
  Rapporten behandler konkrete problemstillinger og dilemmaer rundt innovasjonsarbeid i to norske kommuner, med hverdagsmestring som case. Vi har gjennom fokusgrupper, spørreskjema, dialogkonferanser og workshops undersøkt ...
 • Norsk Ledelsesbarometer 2019 

  Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-02)
  Norsk Ledelsesbarometer undersøker hvordan medlemmene av forbundet Lederne, opplever sin arbeidsplass og sine arbeidsforhold. Undersøkelsen benytter både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. I rapporten diskuteres ...
 • Ungdata. Ung i Distrikts-Norge 

  Bakken, Anders (NOVA, Oslomet, 2020)
  Distriktssenteret har gitt NOVA i oppdrag å gi bred analyse av hva ungdomsundersøkelsen Ungdata kan fortelle om hvordan ungdom som vokser opp i de minst sentrale delene av Norge har det og hva de driver med på fritida. ...
 • Arbeidsinkludering og mentor. Inkluderingskompetanse gjennom samskaping 

  Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Klethagen, Pål; Schafft, Angelika (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan University, 2020-01)
  Prosjektet handler om hvordan NAV utvikler inkluderingskompetanse gjennom samarbeid med mentorer på arbeidsplasser i inkluderingsforløp for brukere med store støttebehov. I et utvalg saker samarbeider NAV-veileder tett ...

View more