DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • Ungdom, kjønn og fritid 

  Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (Oslo: NOVA, 2019)
  Denne rapporten handler om kjønnsmønstre i ungdoms organiserte og uorganiserte fritid, og om likestillingsutfordringer knytta til dette. Rapporten er basert på den kvalitative longitudinelle intervjustudien Ungdom i ...
 • Barn og unges fritid i et kjønns- og likesitllingsperspektiv. Litteraturgjennomgang 

  Seland, Idunn; Persson, Marlene; Eriksen, Ingunn Marie (Oslo: NOVA, 2019)
  Har gutter og jenter lik mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter? I denne rapporten undersøkes dette spørsmålet i en gjennomgang av norske og nordiske forskningsbidrag fra de siste ti årene. Gutter og jenter velger ...
 • Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet. Oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

  Kristiansen, Are; Kaasen, Liv; Hammershaug, Silje Sørlie; Føreland, Jan Willy; Hanssen, Gro Sandkjær; Nordahl, Berit Irene (WSP, 2019-05)
  Denne veilederen beskriver prosesser og metoder for fortetting og transformasjon med bykvalitet. Arbeidet har tatt utgangspunkt i seks eksempelområder fra bybåndet. Aktiv involvering av kommunene og de andre partene i ...
 • Boligsosialt program i Ullensaker – en foranalyse 

  Dyb, Evelyn; Lied, Camilla (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-05)
  Ullensaker kommune besluttet høsten 2016 å delta i Husbankens kommuneprogram. Programmet er Husbankens iverksetting av Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020). Som del av Ullensakers ...
 • Søte jenter og tøffe gutter. En kunnskapsoppsummeringom barn som forbrukere i et kjønnsperspektiv 

  Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2019)
  I denne kunnskapsoppsummeringen belyser vi hvordan barn og unge må forholde seg som forbrukere i kjønnede markeder. Litteraturgjennomgangen tar primært for seg nordisk forskning av nyere dato som omhandler barn og unge ...

View more