DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • Samfunnsutviklingen i Ringsaker 

  Johansen, Steinar; Onsager, Knut; Barlindhaug, Rolf (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-02)
  I forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunnsdel har NIBR gjennomført en analyse av samfunnsutviklingen i Ringsaker. Rapporten tar særlig for seg næringsutvikling, arbeidsmarkedsutvikling og befolkningsutvikling, ...
 • Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo 

  Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit; Ruud, Marit Ekne (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-02)
  Rapporten belyser hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. I tillegg er barnefamilier som ...
 • Hvordan kan sykepleieren forebygge postoperativt delirium hos gamle med hoftebrudd? 

  Sparhell, Gro Solveig; Walderhaug, Jannicke (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
  Hensikt: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan sykepleieren kan forebygge postoperativt delirium hos gamle pasienter. Å forebygge delirium er viktig av hensyn til pasienten selv, de pårørende og utfra et samfunnsøkonomisk ...
 • Støtt meg i mine opplevelser 

  Aarskog, Lene; Stette, Martine (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
  Bakgrunn: Det er en økning i antall pasienter med kreft i palliativ fase i kommunehelsetjenesten. Når pasienter bor hjemme, stilles det krav til pårørendeinvolvering. Dette kan medføre psykiske og fysiske belastninger, ...
 • Influensavaksinen : sykepleierens forebyggende funksjon og egenvaksinasjon - et etisk dilemma? 

  Hole, Ole Henrik; Moi, Erik Fjelland (OsloMet - storbyuniversitetet, 2018)
  Bakgrunn: Sykepleiere har en viktig forebyggende funksjon. Allikevel har vaksinasjonsraten mot influensa blant helsepersonell, der sykepleiere utgjør den største gruppen, holdt seg lav over lang tid på tross av ...

View more