DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Select a community to browse its collections.

 • Smart technologies in connected homes – A 2019 Norwegian consumer survey 

  Slettemeås, Dag (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  This report aims to map smart/connected home products in Norwegian households. The data stems from a representative survey conducted among Norwegian consumers in May 2019. The study is part of the SIFO-led research project ...
 • En undersøkelse av det digitale hverdagslivet til ungdom med nedsatt funksjonsevne 

  Mainsah, Henry; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Denne rapporten presenterer funn fra en studie om barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin digitale hverdag og deltagelse. Metodene som er anvendt i prosjektet er fokusgrupper og en spørreundersøkelse blant unge mellom ...
 • Jul – pynt, gaver, klær og mat 

  Bugge, Annechen Bahr; Klepp, Ingun Grimstad; Borch, Anita; Schjøll, Alexander; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  I denne rapporten er det sett nærmere på hvilken betydning og rolle pynt, gaver, klær og mat har i juleritualet. Resultatene av spørreundersøkelsen viser at hvordan vi feirer jul er preget av stabilitet og relativt små ...
 • Referansebudsjettet 2019 

  Unknown author (Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2019)
  Denne filen gir et sammendrag av referansebudsjettets tall for 2019, og viser et utregnet budsjett for en eksempelfamilie.
 • Viken og delregionene – samfunnsutvikling og bærekraft, utfordringer og muligheter 

  Onsager, Knut; Barlindhaug, Rolf; Indset, Marthe; Johansen, Steinar (By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, 2019-11)
  Rapporten belyser noen sentrale egenskaper ved samfunnsutviklingen, bærekraftdimensjoner, utfordringer og muligheter i Viken og delregionene i området. Rapporten inngår som deler av kunnskapsgrunnlaget for nye Viken ...

View more